ดวงตราแสตมป์ป้องกันวัณโรค

ดวงตราแสตมป์ส่งเสริมการป้องกันวัณโรคtb