Thailand Revenues Social Security – 1955

อากรประกันสังคม 5บาท 30บาท 35บาท & 45บาท ครบชุด 4 ดวง พิมพ์ “SPECIMEN” เจาะรูดวงละหนึ่งรู (2498)

ชุดตัวอย่างก่อนพิมพ์ SPECIMEN

มีการนำอากรแสตมป์มาแก้ไขราคาthailand_revenues_social_security_1955_50sthailand_revenues_social_security_1955_5bahtรูปแผ่นชีทตัวอย่าง ชนิดราคา 5 บาท

Advertisement