แสตมป์ยาสูบ

“แสตมป์ยาสูบ” ในประเทศ, 2482 แสตมป์ตัวอย่าง พิมพ์ทับ “SPECIMEN”tobacco_specimen