ดวงตราแสตมป์ต่อต้านวัณโรค ปี 2529

ดวงตราแสตมป์ต่อต้านวัณโรค ปี 2529 tb_2509.png