อากรแสตมป์ – ชุด 3 (2478)

“อากรแสตมป์ – ชุดสาม” 2478, เป็นรูปเทวดาดีดพิณ ด้านบนมีข้อความ “อากรแสตมป์” ส่วนด้านล่างเป็นข้อความแสดงราคา แสตมป์ชุดนี้จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ (General Revenue – Third Issue”, 1935, printed by Waterlow & Sons Ltd) ประกอบด้วยราคา 2 สต., 3 สต., 5 สต., 10 สต., 25 สต., 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท และ 20 บาทthailand_revenue_1935
thailand_revenue_1935_2

กลุ่มแสตมป์ทดลองพิมพ์ (General Revenue – Third Issue”, 1935, Imperf. “PROOF”)

issue_3_proof

“อากรแสตมป์ – ชุดสาม” 2478, ตัวอย่างทดลองพิมพ์ราคา 5 บาท พิมพ์บนกระดาษบางโดยโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์

thailand_revenue_specimen-1

Advertisement