แสตมป์ต่อต้านวัณโรค 2507 (1964)

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี พ.ศ. 2507thailand_stamps1ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี พ.ศ.2507 แบบเต็มแผ่น 20 ดวง และซองจดหมายที่ติดดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค

thailand_tb_1963ซองจดหมายติดแสตมป์และดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ส่งไปเยอรมัน