อากรแสตมป์ (1944-1946)

อากรแสตมป์ชุดนี้ ประกอบด้วยราคา 5 สต., 10 สต. และ 25 สต.

thailand_revenue_1944_194675569721_2512112948903743_945286310023659520_n
เอกสารฯ ปี 2491 ติดอากรแสตมป์ 10 สตางค์
Scan_20190622 (10)เอกสารฯ วันที่ 3/6/2489 ติดอากรแสตมป์ ราคา 25 สตางค์