อากรแสตมป์ไทยยึดรัฐเชียงตุง ในพม่า (2486)

ปี พ.ศ. 2486 ไทยยึดรัฐเชียงตุงในพม่า และได้มีการออกอากรแสตมป์รูปเทวดานั่งดีดพิณ ครบชุด 4 ดวง ประกอบด้วยชนิดราคา 5 สตางค์, 10 สตางค์ 25 สตางค์ และ 1 บาท

thaialnd_chieng-tungthaialnd_chieng-tung_1b

thailand_shan_statethailand_shan_state_receiptใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ติดอากรแสตมป์สหรัถไทยเดิม ชนิดราคา 5 สตางค์ และ 10 สตางค์

thailand_revenue_shentung2.pngเอกสารเขียนลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 5 สตางค์.

thailand_Chieng_Tung_1ใบสำคัญรับเงิน วันที่ 24 เม.ย. 2487 ติดอากรราคา 5 สตางค์thailand_Chieng_Tung_3เอกสารฯ ติดอากรแสตมป์ ชนิดราคา 5 สตางค์ จำนวน 3 ดวง

สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้ส่งกำลังทหารเข้ายึดเมืองเชียงตุง และ เมืองพาน จากอังกฤษ ที่เคยเป็นของชาวสยาม โดยมีความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น แต่ไทยก็มิได้ปกครองโดยตรง ญี่ปุ่นช่วยให้เมืองเชียงตุงและเมืองพานมาร่วมเข้ากับประเทศไทย รวมทั้งหมดนี้ทำให้จัดตั้งเป็นสหรัฐไทยเดิม แต่ก็อยู่ได้เพียงแค่ 3 ปี ก็ต้องคืนกลับให้แก่อังกฤษเหมือนเดิม เพราะญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม ปัจจุบันเชียงตุงจึงเป็นส่วนหนึ่งพม่า