อากรค่านา ชุดแรก – Type II

แสตมป์มีขนาดความยาวไม่เกิน 37 มม. Various Perf. 11½, 12 หรือ 12½x12

thailand_agriculture_2nd_2_1

thailand_agriculture_2nd_3_1