ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2527

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2527

73025626_142836000349957_5919104132395827200_n