ตราพระปรมาภิไธยย่อ, พระราชลัญจกร, ตราสัญลักษณ์

พระปรมาภิไธยย่อของพระราชวงศ์และพระราชลัญจกรที่ประทับบนพระราชราชโอง/พระราชหัตถเลขา

Advertisement