ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ (พ.ศ. 2482-2520)

ชุดสะสม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ” ช่วงปี พ.ศ. 2483-2520 ประกอบด้วยซอง ดวงตราผนึกต่างๆ และดวงตราไปรษณีย์ ซองเอกสารราชการที่มีการติดดวงตราผนึกthailand_oficial_cover_army_2483_bตัวอย่างซองเอกสารฯ ปี พ.ศ. 2483 ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ)กองทัพอากาศ”
และ “ราชการ(ลับ) การด่วนกระทรวงกลาโหม” นอกจากนี้ด้านหลังซองยังติดดวงตราผนึกรูปพระบัวแก้วของกระทรวงการต่างประเทศ

s-l1600w
ตัวอย่างซองเอกสารฯ ปี พ.ศ. 2496 ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ) การด่วน กระทรวงกลาโหม” (ขอบคุณภาพจาก http://www.ebay.com)

img20190819_15213334.pngตัวอย่างซองเอกสารฯ ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ) กองทัพบก”
(ขอบคุณภาพจาก http://www.ebay.com)

s-l1600-(4)ตัวอย่างซองเอกสารฯ “ไนราชการตำหรวด” ปี พ.ศ. 2487 ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ) การด่วน กระทรวงกลาโหม”

ตัวอย่างป้ายผนึก “ราชการ(ลับ)” ที่ยังพอมีโอกาสได้พบเห็นบนซองเอกสารเก่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Advertisement