ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค 2508

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค 2508
img20190819_15112046_big.pngดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค เต็มแผ่น 20 ดวงs-l1600-1.jpgซองจดหมายที่ติดดวงตราผนึก ต่อต้านวัณโรค ส่งไปประเทศอินเดีย