อากรศาล – ฤชากรช้างสามเศียร (2468)

“อากรศาล – ฤชากรช้างสามเศียร” 2468, ตัวอย่างทดลองสีชนิดราคา 5บาท บล็อก 4 พิมพ์ทับ “Waterlow & Sons Ltd. SPECIMEN” บนกระดาษกาว

s-l1600 (5)