ป้ายผนึกตราสัญลักษณ์ ศาลาที่ว่าการกระทรวงมหาดไทย

ป้ายผนึกตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลม ที่ด้านบนมีข้อความ “สาลาที่ว่าการกระทรวงมหาดไทย” ภายในเป็นรูปราชสีห์

label_1