อากรแสตมป์ 10 สต.

อากรแสตมป์ชุดทั่วไป รูปเทวดาดีดพิณ ราคา 10 สตางค์thaila_revenue_20bอากรแสตมป์ราคา 10 สตางค์ พิมพ์ที่ THOMAS DE LA RUE & COMPANY, LIMITED.