ดวงตราผนึกเอกสารราชการ กรมตรวจราชการแผ่นดิน

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมตรวจราชการแผ่นดิน มีรูปแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีข้อความ “ราชการลับ” กรมตรวจราชการแผ่นดิน สีเขียว พบบนด้านหลังซองเอกสารราชการของกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2502label_secret_004.jpgimg20191014_08521541ด้านหลังซอง