ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบบนซองเอกสารในปี พ.ศ. 2495 ลักษณะเป็นกรอบสีแดง มีข้อความ “ราชการลับ” สำนัก- งานปลัดกระทรวงกลาโหม

label_secret_006ภาพแสดงดวงตราผนึกเอกสารในราชการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บนซองเอกสาร
thailand_oficial_cover_war2ด้านหน้าthailand_oficial_cover_war2_bด้านหลัง