ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกรมไปรษณีย์

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมไปรษณีย์ เป็นป้ายผนึกสี่เหลี่ยมสีแดงเข้ม มีเส้นกรอบ 2 เส้น ภายในมีข้อความสีขาว “ราชการ ลับ กรมไปรษณีย์” ซึ่งอาจจะมีการใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2label_secret_008