ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ ปี พ.ศ. 2495 ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมlabel_secret_010label_secret_014ภาพซองเอกสารด้านหลัง