ดวงตราผนึกเอกสารในราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหม

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมlabel_secret_011