ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทยlabel_secret_015ซองเอกสารที่ติดผนึกดวงตราผนึก “ในราชการกระทรวงมหาดไทย” ใช้ในปี พ.ศ. 2488thailand_label_2488_1(ด้านหน้า)thailand_label_2488_2(ด้านหลัง)