ดวงตราผนึกเอกสารในราชการทหารเรือ

ตวงตราผนึกในราชการทหารเรือ พบบนซองเอกสารราชการ ในปี พ.ศ. 2484 label_secret_003thailan_official_navyซองจดหมายติดดวงตราผนึกในราชการทหารเรือ (ทร.) ในปี พ.ศ. 2484