ดวงตราผนึก เอกสารราชการ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดวงตราผนึก เอกสารในราชการกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นป้ายผนึกมีกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีแดง ข้างในมีข้อความ “ราชการลับ” กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบมีการติดผนึกบนซองเอกสารทับบนรูปครุฑสีแดง พร้อมลายเซ็นกำกับ ที่ด้ายหลังซอง ส่วนด้านหน้าซองจะมีการระบุชั้นความลับ มีการลงวันที่ในปี พ.ศ. 2494label_secret_001img20191014_08482592