วิมัยบัตรค่าตอบไปรสนีย

วิมัยบัตร (International Reply Coupon, IRC) เป็นบัตรที่สามารถใช้แลกเป็นแสตมป์ค่าจดหมายไปต่างประเทศหนักไม่เกิน 20 กรัม วิมัยบัตรสามารถหาซื้อและแลกเป็นแสตมป์ได้จากไปรษณีย์ที่เป็นสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลก

upuจุดประสงค์การใช้วิมัยบัตรคือ การส่งจดหมายไปยังผู้รับต่างประเทศพร้อมทั้งค่าส่งกลับ ซึ่งถ้าหากเป็นจดหมายในประเทศก็เพียงสอด แสตมป์ หรือซองเปล่าติดแสตมป์ไปพร้อมกับจดหมาย แต่กรณีจดหมายต่างประเทศ การหาซื้อแสตมป์ของประเทศผู้รับปลายทางจะไม่สะดวก จึงใช้วิธีซื้อวิมัยบัตรและสอดไปพร้อมกับจดหมาย ผู้รับปลายทางก็สามารถนำวิมัยบัตรไปแลกเป็นแสตมป์ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อติดบนจดหมายตอบกลับ

วิมัยบัตรมีประโยชน์หลายด้าน

  • สำหรับส่งไปยังเพื่อนหรือครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศ และไม่ต้องการให้เสียเงินค่าตอบจดหมาย
  • ใช้ในการติดต่อ สำหรับบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือไม่สนิท เช่นต้องการแลกเปลี่ยนของสะสม หรือส่งบัตรยืนยันการติดต่อของนักวิทยุสมัครเล่น

วิมัยบัตรควบคุมโดยสหภาพสากลไปรษณีย์ ยังมีหน่วยงานอื่นที่ออกในลักษณะเดียวกับวิมัยบัตรแต่ใช้ในวงแคบกว่า เช่น Arab Postal Union ในกลุ่มประเทศอาหรับ

thailand_IRC_1914International Reply Coupon used with Bangkok cds (1914) – ราคา 10 อัฐ

s-l1600-50.jpgs-l1600-51.jpgวิมัยบัตรค่าตอบไปรสนียของประเทศไทย ปี 1958 ราคา 2.50 สตางค์ แก้บน 20 สตางค์

358a0e05-a877-4ba2-a7ae-4d72f01c9885