ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค 2511

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี พ.ศ. 2511

thai_tb_2511