ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค 2520

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค 2520thai_tb_2520_s.jpg