พันธบัตรรัฐบาลไทย สมัย ร.6

พันธบัตรรัฐบาลไทยเก่าสมัย ร.6 พิมพ์โดยบริษัท WATERLOW & SONS LIMITED  ที่ประเทศอังกฤษsiam_bond.jpgsiam_bond_s