อากรแสตมป์ 20 บาท

อากรแสตมป์ 20 บาท พิมพ์โดยบริษัท THOMAS DE LA RUE & CO.LTD.thai_rev_20b