ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมเลขาธิการคนะรัถมนตรี

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมเลขาธิการคนะรัถมนตรี บนซองเอกสาร ในปี พ.ศ. 2485thailand_label_2485_frontด้านหน้า
thailand_label_2485ด้านหลัง