ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2562

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2562 เป็นภาพชุดหมู่เกาะในประเทศไทย ISLANDS IN THAILAND จำนวน 10 ภาพ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อภาพโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย thailand_tb_2562