ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2551

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2551  เป็นภาพชุดการแสดงโขน THE CLASSICAL MASKED PLAY ON RAMAYANA จำนวน 10 ภาพ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงthailand_tbc_2551