ดวงตราผนึกวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2527

ดวงตราผนึกวันพ่อเเห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2527 พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9thailand_king_9_2527thailand_father_2527_cover.jpg