ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2528

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2528 ประกอบด้วยรูปกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  จำนวน 10 ภาพ76172798_142835077016716_7718944434443780096_n