ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2523

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2523 “ปีเกษตรกร 2522” ประกอบด้วยรูปภาพผลไม้ของไทย จำนวน 10 ภาพ ประกอบด้วย ทุเรียน น้อยหน่า มะละกอ กล้วยน้ำว้า-กล้วยไข่-กล้วยหักมุก ส้มเขียวหวาน พุทรา เงาะ มังคุด ละมุด ระกำ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อรูปภาพจากศาสตราจารย์ ระพี สาคริก 77218110_142835173683373_2667469261147996160_n