ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2524

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2524 ประกอบด้วยรูปภาพสถานที่และกิจกรรมของไทยจำนวน 10 ภาพ คือ ยกยอ, พระพุทธชินราช, พระราชวัง, เรือหงษ์, การแสดงของช้าง, ไถนา, ตลาดกลางแจ้ง, ชาวนาเกี่ยวข้าว, เรืออนันตนาคราช และตลาดน้ำ75332794_142835710349986_7703124278891249664_n