ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2525

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2525 ประกอบด้วยดวงตราผนึกจำนวน 13 ดวง เป็นรูปภาพเกี่ยวกับเครื่องดินเผา เครื่องสังกโลกที่มีอายุเก่าแก่ของไทย และรูปของ ROBERT KOCH ผู้พบเชื้อวัณโรคในปี พ.ศ. 2425 ซึ่งถือว่าเป็นการครบรอบ 100 ปี แห่งการค้นพบเชื้อวัณโรค 74634351_142835923683298_4708279983238283264_n.jpg

 ซองที่ระลึก ครบรอบ 100ปี ที่พบเชื้อวัณโรค ปี พ.ศ. 2525tb_100