ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2527

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2527 เป็นรูปภาพชุด ดอกไม้จากภูหลวง จำนวน 10 รูป ประกอบด้วย หญ้าข้าวก่ำ เอื้องม้าวิ่ง สนสองใบ เอ็นอ้าขน กุหลาบขาว ส้านใบเล็ก กัลปพฤกษ์ เอื้องหงอนไก่ พลูช้าง และเอื้องแซะภู  ซึ่งภาพได้รับความเอื้อเฟื้อจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ 73025626_142836000349957_5919104132395827200_n