ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2522

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2522 เป็นรูปภาพดอกไม้ จำนวน 10 รูป ประกอบด้วย ดอกยี่โถ ดอกแคฝรั่ง ดอกผักตบชวา ดอกเฟื่องฟ้า ดอกอินทนิลน้ำ ดอกสุพรรณิการ์หรือฝ้ายคำ ดอกโป๊ยเซียน ดอกผักบุ้งฝรั่ง ดอกเยอร์บีร่า ดอกชวนชมแดง76610998_142836130349944_3556297783684104192_n