ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2531

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2531 ชุดภาพกล้วยไม้ไทย จำนวน 10 ภาพ ประกอบด้วย รองเท้านารีเหลืองปราจีณ เอื้องพวงหยก ช้างแดง เอื้องชะนี นางอั้วสาคริก เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด เขากวาง เอื้องคำ คาลันเทระนอง เอื้องกุหลาบกระบี่ thailand_tb_2531