ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509  เป็นรูปเด็กผู้ชายมัดจุกกำลังใส่บาตรพระสงฆ์thailand_tb_1966_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509 เต็มแผ่น 20 ดวง

thailand_tb_1966เอกสารติดผนึกดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2509 จำนวน 4 ดวง พร้อมอากรแสตมป์ 1 บาท