ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2513

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2513 (1970)  ออกแบบโดย ATTAPOND BOONNAG พิมพ์ที่ TOPPAN PRINTING Co.,LTD.  JAPAN

thailand_tb_1970_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2513 (1970) แผ่นชีท เต็มแผ่น 20 ดวง