ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2514

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2514 (1971)  ออกแบบโดย ATTASAT TULARAK  พิมพ์ที่ TOPPAN PRINTING CO.,LTD. JAPAN

thailand_tb_1971_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2514 ชีทเต็มแผ่น 20 ดวง