ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515 (1972)  โดยสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดพิมพ์

thailand_tb_1972_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2515 (1972)  ชีทแบบเต็มแผ่น 20 ดวง