ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517 (1974) เป็นรูปภาพนก ชีทเต็มแผ่นจำนวน 20 ดวง โดยภาพนกได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

thailand_tb_1975_sheetดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2517 (1974) ชีทเต็มแผ่น 20 ดวง