แป้งฝุ่นมะนาว น.สิงห์

สิ่งพิมพ์โฆษณาเก่า แป้งฝุ่นมะนาว โรงงาน น.สิงห์ ประกอบด้วยใบฉลากโฆษณา 2 ใบ และแสตมป์ 1 ดวง อยู่ในช่วงยุคต้นปี พ.ศ. 2500