อากรแสตมป์ 1 บาท – THOMAS DE LA RUE

อากรแสตมป์ 1 บาท พิมพ์ที่ THOMAS DE LA RUE & COMPANY, LIMITED.