แสตมป์ CX3 Robinson

แสตมป์ CX3 Robinson จะได้รับเมื่อเติมน้ำมันปั้มคาล์เท็ก เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา