การส่งพัสดุแบบลงทะเบียน (Registered mail)

การส่งจดหมายหรือพัสดุแบบลงทะเบียน แบบนี้รหัสพัสดุจะขึ้นต้นด้วยตัว R นำหน้า เช่น RA/RB/RC/RD/RF/RG โดยในปัจจุบันการส่งแบบลงทะเบียนจะเป็นแบบที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากราคากำลังพอเหมาะ ไม่แพงจนเกินไป และยังมีรหัสพัสดุที่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทางอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับ EMS แต่จะแตกต่างตรงที่ข้อมูลจะโชว์แค่ว่ารับเข้าระบบแล้ว จากนั้นก็จะขึ้นอีกทีคือแจ้งให้ทราบว่าไปถึงปลายทางแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบสถานะระหว่างทางได้

กระดาษแข็งตัดออกจากกล่องพัสดุลงทะเบียน ส่งจากกรุงเทพถึงออสเตรีย ผนึกแสตมป์รัชาลที่ 5 ชุดที่ 3 จำนวน 6 ดวง รวมอัตราค่าส่ง 21 อัฐ ประทับตราประจำวัน กรุงเทพ 5 ลงวันที่ 2.4.31-2 ตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 (1902) พร้อมตราลงทะเบียน “กรุงเทพ ที่ ๕” BANGKOK 5 (R) No. 1339 และเขียนลงทะเบียน “Registered Printed matters Photos”
จดหมายลงทะเบียน ส่งไปประเทศ Belgium ในปี ค.ศ. 1931 ผนึกป้าย “R SIAM G.P.O. Bangkok No. 451”
จดหมายลงทะเบียน ส่งภายในประเทศ ปี ค.ศ. 1937 ผนึกป้าย “R SIAM ป.ณ. พิจิตร No. 836”
SIAM 1951 multi franked STAMP company official reg cover BANGKOK THAILAND-USA
จดหมายลงทะเบียน ส่งในปี 1963 ป้ายผนึก “R THAILAND Bangkok G.P.O. No. 02365”
ซองจดหมายลงทะเบียน ส่งเมื่อปี คต. 1975 ผนึกป้าย “R THAILAND ปณ.กลาง 7 Bangkok G.P.O. No. 05265”