อากรชุดสาม เทวดาดีดพิณ 2478 ชนิดราคา 5 บาท

อากรชุดสาม เทวดาดีดพิณ 2478 ชนิดราคา 5 บาท Master Die Proof สีม่วง หมายเลข 16013 พิมพ์ทับ “Waterlow & son Ltd. Specimen” สีดำ
Advertisement